fbpx

Cena złota: 9 662,61 zł | Cena srebra: 119,10 (zł/uncja) | Aktualizacja za: 120s

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia rozporządzenie o ochronie danych,  dalej  również  „RODO”),  przekazuję  Państwu  informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.

1.    Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest Mennica Silesia Sp. z o. o., z siedzibą pod adresem ul. Dworcowa 62/5, 44-100 Gliwice, NIP: 6312701750, KRS: 0000943519

2.    Dane kontaktowe Administratora danych
Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

  • listownie i osobiście pod adresem Mennica Silesia, ul.Dworcowa 62/5, 44-100 Gliwice
  • e-mailowo przez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..


3.    Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest  zgodny z zasadą minimalizacji pozyskiwania danych osobowych, a także  niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy.
2.    Przetwarzanie danych osobowych następuję:
a)    w celu realizacji przepisów prawa,
b)    w celu realizacji umowy
c)     wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
4.    Państwa dane osobowe przetwarzane w w/w celu będą przechowywane przez okres:
a)  trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
b)  przewidziany w przepisach szczególnych,
c) niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
5.    W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

6.    Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2.    prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
3.    prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
4.    prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
5.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
6.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,
7.    prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.

 

Mennica Silesia Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 62
44-100 Gliwice
NIP: 6312701750
KRS: 0000943519

+48 791 323 807
+48 32 307 00 58
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

© Mennica Silesia. All rights reserved. Indico - sklepy internetowe.