fbpx

Cena złota: 9 663,66 zł | Cena srebra: 119,07 (zł/uncja) | Aktualizacja za: 115s

Regulamin

SPIS TREŚCI:

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. REJESTRACJA
4. ZAMÓWIENIA
5. DOSTAWA TOWARU
6. DANE OSOBOWE 
7. ODSTAPIENIE OD UMOWY 
8. REKLAMACJE 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1. Definicje

1. „Sprzedający” –

Sklep internetowy www.mennicasilesia.pl prowadzony jest przez spółkę Mennica Silesia sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dworcowej 62/5, 44-196 Gliwice, NIP: 6312701750, REGON: 520822811, KRS:  0000943519

Mennica Silesia sp. z o.o. posiada licencję  Narodowego Banku Polskiego  nr 18852 na prowadzenie skupu i sprzedaży złota dewizowego.

2. „Oddział” – wydzielony punkt sprzedaży Sprzedawcy mieszczący się pod adresem Dworcowa 62, 44-100 Gliwice

3. „Nabywca” „Kupujący” lub „Klient”– każdy podmiot (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

4. „Strony” lub „Strona” – Sprzedający oraz Nabywca (łącznie zwani „Stronami” lub z osobna „Stroną”). 

5. „Towar” – każdy przedmiot lub usługa oferowany do sprzedaży przez Sprzedającego w sklepie internetowym Mennica Silesia 

6. „Towar Notowany” – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, zgodnie z art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

7. „Sklep” – serwis internetowy Mennica Silesia stanowiący własność Sprzedającego, za pośrednictwem, którego Sprzedający dokonuje sprzedaży Towarów w sieci Internet, znajdujący się pod adresem internetowym 

8. Koszyk – interaktywny element Sklepu, w którym widoczne są Produkty wybrane przez Klienta w celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a Mennica Silesia sp. z o.o  za pośrednictwem Sklepu internetowego Mennica Silesia 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym ma on prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć. Swoim działaniem Sprzedający nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z wymienionych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. W celu założenia Konta bądź realizacji Zamówienia bez zakładania Konta, Klient zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia.

4. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

W przypadku złota, produkt jest zwolniony z podatku VAT. 

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt opłaty zamówienia oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się w sposób nieznaczny od rzeczywistego wyglądu przedmiotu – bez wpływu na właściwości, jakość i wartość przedmiotu.

6. Oferta przedstawiona na stronie Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty nabycia, złożonej przez Klienta zawartej w Formularzu zamówienia. Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji cen po złożeniu zamówienia przez Klienta w celu wykluczenia błędów systemowych.

§ 4. Zamówienia

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.mennicasilesia.pl. Złożenie zamówienia na stronie www.mennicasilesia.pl jest traktowane jako zamiar zakupu określonego produktu w cenie podanej na stronie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy ze Sprzedawcą, na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie. Rejestracja i korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym mennicasilesia.pl. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia bez uprzedniej rejestracji i korzystania z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika.

2. Zamówienie może być złożone także w następujący sposób:
• telefonicznie pod nr +48 32 307 00 58
• e-mailem pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Zamówienie złożone poprzez sklep internetowy, e-mailem, telefonicznie jest zawsze potwierdzanie e-mailem zwrotnym lub pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
a) otrzymanie przez Sprzedającego zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1 i 2;
b) otrzymania płatności przez Sprzedającego.
c) zamówienia z cenami poniżej ceny  giełdowej, pojawiające się z ewentualnych, oczywistych błędów technicznych strony nie będą realizowane.


Sposoby płatności


1. Płatność za zamówienie należy zrealizować w przeciągu 24 godz. od daty i godziny złożenia zamówienia. Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a) Przelewem bankowym.
Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Płatność dokonaną za pośrednictwem systemu płatności internetowych uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji.

3. Realizacja zamówienia następuje po: 

1) otrzymaniu płatności przez Sprzedającego,

5. Zamówienie Towaru Notowanego zostanie zrealizowane w przypadku, jeśli Sprzedający otrzyma płatność na rachunek bankowy lub potwierdzenie autoryzacji w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia oraz w przypadku płatności przelewem tradycyjnym Sprzedający otrzyma w ciągu dwóch godziny od złożenia zamówienia, potwierdzenie zlecenia płatności.   W przeciwnym razie Sprzedający ma prawo anulować zamówienie Kupującego i w takiej sytuacji zamówienie uznaje się za niezłożone. Sprzedający może też zaoferować zamówione Towary Notowane Kupującemu z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany ceny. Akceptacja nowej ceny przez Kupującego jest równoznaczna z dokonaniem nowego zamówienia w rozumieniu powyższych postanowień. Brak akceptacji w terminie 1 dnia roboczego od zaoferowania nowej ceny skutkuje uznaniem, iż zamówienie nie zostało złożone.

6. Po dokonaniu zamówienia Kupujący dokonujący opłaty przelewem tradycyjnym zobowiązany jest do wysłania potwierdzenia przelewu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Sprzedający dopuszcza możliwość zapłaty za Towar w walucie euro, przy czym przeliczenie równowartości danej waluty na złote polskie nastąpi z uwzględnieniem kursów walut wskazanych przez Sprzedającego, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia kursu wymiany walut między Kupującym a Sprzedającym.

8. Kupujący dokonujący płatności w formie Dotpay wyraża zgodę na pokrycie kosztów za pośrednictwem systemu Dotpay poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

9. Towary i Towary Notowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. nr 16, poz.93 ze zm.), są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Kupującego.

§ 5. Dostawa Towaru

1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedający dostarcza Towar:

a. przesyłką kurierską ubezpieczoną, koszt ubezpieczenia ponosi Konsument, na warunkach określonych przez danego pośrednika, z którego usług korzysta Operator. Operator przedstawia Kupującemu warunki przewoźnika przy składaniu zamówienia,

b. poprzez odbiór osobisty Towaru w Oddziałach Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, 

c. konwojem ubezpieczonym na pełną wartość zamówienia,

d. inną formą dostawy oferowaną przez Sprzedającego, na warunkach przewoźnika, z którego usług korzysta Kupujący.

3. Termin nadania przesyłki kurierskiej lub wysłania jej konwojem wynosi do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Kupującego. Ubezpieczenie konwoju zawarte jest w cenie transportu i w związku z tym Konsument nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

4. Termin dostarczenia Towaru wynosi w przypadku odbioru osobistego do 1, do 3 lub do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu, przy czym o aktualnym terminie dostawy dla danego rodzaju Towaru, Sprzedający każdorazowo informuje Kupującego.

5. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, fakturę VAT lub fakturę VAT marża. 

6. Każdorazowo do wartości zamówienia doliczane są koszty dostawy według stawek zamieszczonych w Sklepie. Ubezpieczenie przesyłki wynosi 0,1% wartości zamówienia i doliczane jest bezpośrednio do kosztów dostawy. Ubezpieczenie zawiera się w łącznej cenie dostawy. Konsument wyraża zgodę na pokrycie kosztów przesyłki wraz z jego ubezpieczeniem poprzez odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

7. Cena nabycia Towaru jest wiążąca w przypadku złożenia przez Nabywcę skutecznego zamówienia.

8. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Nabywcę adres. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Kupującego. 

9. Sprzedawca dostarczy Nabywcy towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

10. Przesyłka dostarczona jest na podany przez Kupującego adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu uważany jest za skuteczny. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu zamówienia przez Kupującego.

11. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera i spisania odpowiedniego protokołu w przypadku zauważania naruszenia przesyłki.

§ 6. Dane osobowe

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej zwany Administratorem danych) jest Mennica Silesia sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dworcowej 62/5, 44-196 Gliwice, NIP: 6312701750, REGON: 520822811, KRS:  0000943519

2. Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych, a więc we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następujący sposób:

2.1.listownie i osobiście pod adresem Mennica Silesia sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dworcowej 62/5, 44-196 Gliwice

2.2. e-mailowo przez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

a. przyjęcia zamówienia i realizacji umowy sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji, wykonania Umowy bądź podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b. założenia konta, rejestracji Klienta i wykonania umowy sprzedaży: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, nr NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności, celem realizacji, wykonania Umowy bądź podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem takiej Umowy,

c. wykonanie ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, między innymi wystawiania i przechowywania faktur i rachunków oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom – podstawę prawną przetwarzania stanowi art.6 ust. 1 lit. c RODO

d. marketingowym, w szczególności wysyłki newslettera: nr IP, adres e-mail, nr telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu subskrypcji Newslettera Mennicy, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody klienta, tj. art. 6 ust. 1 lit. 

e. prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym udzielenia odpowiedzi Klientom,

f. przyjmowania i rozpatrzenia reklamacji.

g. dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy sprzedaży

h. Mennica Silesia przetwarza również dane osobowe Klientów za pomocą plików cookie i innych technologii, w tym profilowania zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: 

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów.

5. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę, której udzielił.

6. Szczegółowe prawa Klientów w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

7. Klient celem uzyskania szczegółowych informacji dot. przetwarzania danych osobowych może kierować swoje pytania na adres: 

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

a) Przy zakupie złotych i srebrnych monet oraz sztabek nie przysługuje prawo do zwrotu.  Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi zawierającemu umowę, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu na adres wskazany powyżej. Wzór formularza o oświadczeniu o odstąpieniu od zawartej umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Mennicy Skarbowej i jest dostępny pod adresem 

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:. Zwrot środków Kupującemu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

4. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

1) Towarów Notowanych oraz innych umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

2) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, 

3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

zgodnie z przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

6. W innych sytuacjach niż wskazane powyżej, w których Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, Sprzedający ma prawo przystać na zwrot lub wycofanie złożonego, w tym opłaconego, zlecenia zakupu Towarów Notowanych. W takim przypadku rozliczenie z Kupującym nastąpi na podstawie cen zamieszczonych na poniższej stronie internetowej: 

7. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

8. Przy odstąpieniu konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrotowi dokonywanemu przez Sprzedającego, opisanemu w § 7 ust. 8 nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

10. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 Reklamacje

1. Na stronie internetowej Sklepu Sprzedający zamieszcza zdjęcia przykładowych towarów, który mają charakter jedynie poglądowy.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich złożenia w przypadku reklamacji złożonych z tytułu rękojmi - zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 561[5] Kodeksu cywilnego, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni od ich złożenia.

3. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej, a także na indywidualne konto w serwisie Sklepu w przypadku złożenia reklamacji w taki sposób.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są w trybie obowiązujących przepisów prawa polskiego, tj. w przypadku Konsumentów w szczególności w trybie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014, 827) oraz Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.; a w przypadku przedsiębiorców w trybie Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to niemożliwe lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

7. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedający usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zwrot wpłaconych pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Nabywcę lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem: konta w Sklepie, wysyłać e-mail 

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: 

§ 9. Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.08.2022 Regulamin zastępuje dotychczasowo obowiązujący regulamin  Portalu. Zawarte do dnia wejścia w życie Regulaminu umowy, o których mowa powyżej zachowują ważność i stosuje się do nich wszelkie postanowienia Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami i Mennicą z na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.

Mennica Silesia Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 62
44-100 Gliwice
NIP: 6312701750
KRS: 0000943519

+48 791 323 807
+48 32 307 00 58
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

© Mennica Silesia. All rights reserved. Indico - sklepy internetowe.